• Illustrasjonene viser ny og gammel kanal på Kileneset på Langenes i Søgne. FOTO: Nicolai Prebensen, grafikk: Fædrelandsvennen

Inngrepene på Langenes

Kåre Messel hadde et kort innlegg her nylig om vårt engasjement vedrørende planene for det store naturinngrepet på Langenes; en ny kanal fra havet og inn til Ytre Kilen. Det er noe uklart hva Messel vil med innlegget sitt, derfor disse mer generelle presiseringene.