Idrett og kristendom – misbruk og desinformasjon?

Kommentar til Leif-Aage Tønnessens innlegg lørdag 1. september.