Ingen skal dø på jobb

Arbeidsulykker kan og skal forebygges.