Pluss 24 eller minus 14 millioner?

Spørsmålet er om Mandal bystyre for tiden har nødvendig handlekraft til å snu den negative utviklingen, for eksempel ved innføring av eiendomsskatt?