Viktig konferanse for Agder

Landsdelen trenger en konferanse som dette. Først og fremst for å sette viktige Agder-tema på dagsorden, ikke minst for sentrale beslutningstakere.