Innbyggere og storbymidler

Hvis de borgerlige får flertall på Stortinget etter høstens valg, tar vi for gitt at Sørlandets hovedstad ikke må vente i mange år før de hardt tiltrengte storbymidlene kommer.