Men det er armod å finne

Mange av oss er ufattelig privilegerte, i alle fall rent materialistisk.