SVs spagat

Afghanistan er i ferd med å bli et uløselig dilemma for SV som regjeringsparti.