• Fylkesrådmannen i Vest-Agder innstiller overfor fylkespolitikerne å si nei til prosjektet, Skveneheii Vindpark i Åseral, skriver artikkelforfatteren. Begrunnelsen er at "de positive effektene ikke veier opp for de negative". FOTO: ARKIV

Klima i «all politikk«

Dette var budskapet fra statsministeren da hun sammen med miljøvernministeren 12. mars ba om innspill til hvordan klimapolitikken kan styrkes.