• Det skal igjen bygges mye i Kristiansand, skriver artikkelforfatteren, og det er mye som taler for at tilbudsoverskuddet på boliger vil vedvare, og ikke bare i Kristiansand. Bildet er fra Lauvåsen, en av de nyeste bydelene i Kristiansand kommune. FOTO: ARKIV

Sørlandets boligkort

En hel nasjon ser mot Kristiansand for å se boligboblen briste. Men vi er ikke Detroit. Tvert om.