• Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner får ikke støtte av Georg O. Viki i bestrebelsene på å redusere tallet på kommuner i Norge. FOTO: SCANPIX

Kommunesammenslåing er bygdenedlegging

Tvungen kommunesammenslåing er samfunnsnedbrytende.