Krag hører til på Vesterveien

Det ryktes at veivesenet vil flytte Wilhelm Kragstatuen fra Vesterveien.