Hvordan skape like muligheter for alle?

I Fædrelandsvennen 5. mai skapes det et inntrykk av at mine intensjoner med å ta til orde for tidlig skolestart kun er en misforstått oppfatning av hva læring er og et skjult ønske om å øke brutto nasjonalprodukt.