Jødeland fikk spottenavnet Palestina

Palestina har aldri vært en egen stat. Før Israel ble en egen stat var det ingen arabere som kalte seg palestinere.