På bare gommene

Sneipen og jeg er hjemme for tida. Vi står og henger i vinduet der vi har utsikt til et aldershjem. Utenfor yrer det av krokryggede, de venter på leveranse av ferdig middagsmat.