Oppretthold presset!

Kommunenes Sentralforbund har fått mye motbør mot sitt forsøk på å fjerne alle sentrale avtaler når det gjelder lærernes arbeidstid og er på vikende front.