• For ikke lenge siden skrev Marianne Torp Skeie et leserinnlegg fordi hun ønsket å øke bevisstheten rundt hverdagsrasismen i Kristiansand. Jeg mener det hun gjorde var svært viktig fordi det er viktig å sette søkelys på virkeligheten til flerkulturelle nordmenn og innvandrere, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Torstein Øen

Hverdagsrasismen i hverdagen

Vi må få en bedre forståelse for flerkulturelle nordmenn sin hverdag.