• Når vi så vet hvor viktig det relasjonelle samspillet mellom foreldre og barn i de første leveårene er, så er det urettferdig og urimelig at omsorgsarbeid for egne barn har lavere status og heller ikke anerkjennes økonomisk, sammenlignet med arbeid og omsorg for andres barn. FOTO: NTB Scanpix

Valgfrihet for småbarnsfamilier

Det er viktig å tilrettelegge for valgfrihet for småbarnsfamilier.