• Statistikk fra fergeselskapene viser at 34.000 trailere reiser med deres skip gjennom Kristiansand Havn hvert år, på vei inn eller ut av landet, skriver artikkelforfatteren.. FOTO: KRISTIANSAND HAVN

Ingen har dårligere tid enn en død laks

I fremtiden vil stadig mer gods fraktes på skip. Men ikke alle varer kan velge sjøveien.