Hvert år får 350 personer MS. De fleste er mellom 20 og 40 år. To av tre er kvinner. Sykdommen er kronisk og kan i dag ikke helbredes. Den påvirker kroppens funksjoner i varierende grad. Mange får behov for helse— og omsorgstjenester fra kommunen gjennom flere år.

For å styrke tjenestene til personer med MS og mange andre kronisk syke, må kommunene:

• Utarbeide individuell plan for alle som trenger sammensatte tjenester fra kommunen. Planen er et godt verktøy både for den enkelte bruker og for kommunen.

• Det må bygges opp et tverrfaglig rehabiliteringstilbud i alle kommuner for å hjelpe den enkelte til å mestre sin sykdom best mulig.

• Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) må være et tilbud til langt flere enn i dag. BPA gir mulighet for å leve et friere og mer selvstendig liv.

29. august markerer MS-forbundets 48 lokalforeninger den nasjonale MS-dagen over hele landet. Det er behov for et bedre tilbud til personer med MS både fra kommunene og fra spesialisthelsetjenesten. Geografiske forskjeller kan ikke aksepteres. Alle bør få den medisinske behandling som fungerer best for den enkelte.

Autolog stamcelletransplantasjon er en ny behandling for personer med MS. Den har vist meget gode resultater. Over 50 norske MS-pasienter har til nå tatt behandlingen på utenlandske klinikker og betalt for den selv.

MS-forbundet forventer at det i statsbudsjettet for 2016 settes av midler til å opprette et landsdekkende tilbud om denne lovende behandlingen i Norge.

Lokalt markeres MS-dagen lørdag 29. august med stand i Markens gate i Kristiansand, der vi blant annet ønsker å fokusere på dette.