• Skal vi ta barn på alvor nytter det lite å komme på banen i kommunestyrets budsjettmøte i desember. Det toget begynte å rulle allerede før sommeren, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra kommunestyret i Kristiansand. FOTO: Kjartan Bjelland

Ta sjumilssteget

Hvorfor klarer ikke kommunene å oppfylle FNs Barnekonvensjon? Det er jo bare å ta barn på alvor. Er det så vanskelig da? Ja, FNs Barnekonvensjon artikkel 12 er ambisiøs.