• Kvinner har i utgangspunktet dårligere pensjonsopptjening enn menn fordi de tjener mindre, oftere jobber deltid og har lengre permisjonsperioder, skriver innsenderne. FOTO: NTB SCANPIX

Konsekvenser for likestillingen

LO, Unio og YS: Flere midlertidige stillinger vil ramme kvinners stilling på arbeidsmarkedet