Laber økonomikunnskap

Man bør, som Høyre impliserer, ha relativt større andel av beskatningsbelastningen på resultat enn formue.