• Bildet er fra Vitensenteret Sørlandet i Arendal, hvor unge Tobias driver et lite kraftverk. FOTO: ARKIV

Mattesommer for alle?

Vitensentrene i Norge gjør en formidabel innsats i å vekke nysgjerrighet og læring blant barn og ungdom.