Fremtidens sykehus

Ett stort og godt sykehus på Sørlandet er en god idé.