• Det er synd at mange gode tiltak utanfor dei store byane/kommunane ikkje får tilgang til integreringstilskottet frå IMDi lenger, skriver innsenderen.

Ulikhet mellom kommunar

Statsbudsjettet for 2015 foreslår å redusere og omfordele tilskott til fleirkulturelle aktivitetar og til fysisk aktivitet.