• De lengeværende barnas selvstendige rett til å få sin tilknytning til Norge vurdert, utløses ikke før familiene på eget initiativ sender inn en omgjøringsbegjæring. Bildet er fra en demonstrasjon i Oslo for en tid tilbake – mot tvangsutsendelse av asylbarn. FOTO: NTB SCANPIX

La de små barn få bli

Regjeringen leverer. I september alene leverte den 32 vettskremte unger til en usikker framtid i utrygge land. De hadde alle bodd lenge i Norge.