Et budsjett med en sosial profil

En god, sosial profil handler om mye mer enn utelukkende hva folk får i trygd.