Ny direktør

Det ville ha vært oppsiktsvekkende dersom Dagrun Eriksen, med sin religiøse overtro, hadde tilbudt for eksempel samfunnsviteren og humanisten Andreas Hompland stillingen som ny direktør for Arkivet.