Sykefraværet

I en artikkelserie som startet lørdag, har vi satt fokus på sykefraværet i sørlandsk arbeidsliv. Utgangspunktet var nasjonal statistikk: I første kvartal i år gikk 7,4 prosent av alle dagsverk tapt grunnet sykdom. I revidert nasjonalbudsjett måtte regjeringen legge inn 2,3 milliarder ekstra kroner til sykelønn fordi den opprinnelige rammen var så ettertrykkelig overskredet. Det er penger som definitivt hadde kommet godt med til andre formål.