Myten om det kommunale selvstyre

Årets valgkamp er også en kamp om det kommunale selvstyre. I retorikken. For det kommunale selvtyre er et ideologisk mantra for partier av alle avskygninger. Men skal man bøte på de urimelige forskjeller som opptrer i velferds-Norge, er svaret uvegerlig sentralisering.