De hjemløse

Ingen har oversikt over hvor mange som er uten bolig i Kristiansand, men det skal være flere hundre.