Vår erfaring er snarere det motsatte, dokumentert gjennom en rekke konfliktsaker innenfor sykehus— og skolesektoren. Det siste konfliktområdet er sammenslåingen av Arendal Maritime Skole, Grimstad Tekniske Skole og Kristiansand Tekniske Fagskole. For så vidt en gammel verkebyll, som nå skaper nytt, ondt blod.Denne gangen er det vestegdene som torpederer en kompromissløsning om en delt skolemodell med en avdeling i hvert fylke. I samarbeidets ånd virker dette selvfølgelig nedbrytende og destruktivt. Men vi kan ikke unnlate å peke på at skolene er til for elevenes skyld - ikke for å være politiske «godtesaker» i et fylkeskommunalt spill. Dersom den faglige og samfunnsøkonomiske beste løsningen er én skole, bør man selvsagt la alle politiske prestisjehensyn fare og velge det. En slik beslutning vil være lettere å få gjennomført innenfor ett Agderfylke.