Israels overtramp

Den var ikke uventet. Men omfanget var større enn fryktet. Israels militæraksjon mot Gaza-stripen i helgen har i skrivende stund krevd nærmere 300 menneskeliv. Ingen synes å ha noen klar formening om hvilke konsekvenser aksjonen kan få.