Glansbilder - eller sannhet?

Noen har latt seg forlede til å tro at omdømmearbeid betyr å glatte over kritikkverdige forhold.