Frå de fattige til dei rike?

Kampen mot fattigdom blir lett resultatlaus dersom ein samtidig kjempar for marknadsliberalisme og ein omvendt fordelingspolitikk.