Hijab i brann

De siste ukene og månedene har det rast en heftig debatt om religion, kultur og integrering her i landet. Et hovedtrekk ved debatten har vært at den stort sett har vært ført av representanter for flertallskulturen.