Samfunnsplikt for alle

Fra neste år vil forsvarsministeren innkalle alle kvinner til sesjon. Tør hun ta steget helt ut?