Byplanlegging eller forretningsutvikling?

Det blir eit stort problem når enkeltprosjekt og deira kortsiktige kommersielle behov dominerer over den overordna og langsiktige byplanlegginga.