En stor utfordring

Agderbenken markerte seg lite i forrige stortingsperiode.