Bra, Eyde-nettverket

Eyde-nettverket, samarbeidsorganisasjonen til 11 prosessbedrifter på Sørlandet, er tatt opp i Arena-programmet til Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.