Guds gave til norske pasienter

Som en vekkelsespredikant reiser Bjarne Håkon Hanssen landet rundt med et budskap han tror på: Å frelse norske pasienter fra det helsehelvete vi er i ferd med å vandre inn i.