Kunnskap: Makt eller avmakt?

Det er sørgelig fordummende å ikke la skolene vise fram sine særpreg, sine gode resultater, sine fantastiske elever og lærere.