Jord- og skogbruk er en del av klimaløsningen

De siste 15 åra har klimautslippene fra jordbruket blitt redusert med ca. 14 prosent. Jordbruket har derfor oppfylt sin del av Kyoto-avtalen.