Kontroll på Nav

Det er et alvorlig signal når leder av Nav Kristiansand, Ståle Sigersvold, velger å slutte som følge av nedskjæringer i etaten. Sigersvold, som leder landets største Nav-kontor, kan ikke gå god for en forsvarlig drift når kontoret i 2011 må kutte 8,9 årsverk samt vikarbruk.