Dyrevern må ut av Mattilsynet

Det er et økende krav at dyrevern må ut av Mattilsynet, og legges under en egen etat som ikke er knyttet til næringsinteresser