God avgjørelse

Søgne kommune bør bruke tiden og ressursene fremover på å forebygge nye tilfeller av mobbing.