• FORENER KREFTENE: 18. april ble samarbeidsavtalen mellom Kilden og Fakultet for kunstfag ved UiA undertegnet. På bildet, i forgrunnen, artikkelforfatterne Bentein Baardson (t.v.) og Alf Kjetil Igland kort etter signeringen. FOTO: ARKIV

Kilden + Kunstfag = sant!