• Artikkelforfatterne nevner blant annet hubro, gammelskog (urskog) og friluftsområder som eksempler, som kan og bør stoppe utbygging av motorveier, vindkraftanlegg, kraftlinjer og boliger. FOTO: ARKIV

Kampen om arealene står nå

Naturmangfoldloven ble vedtatt i 2009. Bruken av loven har gjort at forvaltningen av naturen i større grad er basert på kunnskap.