Boikott av Sør-Afrika

Nelson Mandela takket ved flere anledninger det norske folk for støtten og boikotten av apartheid.